1. Promocja jest organizowany pod nazwą „RABATOWNIA SZCZĘŚCIA” i jest zwany dalej „Promocją”.
 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizatorem promocji jest CASTOR SP. Z O.O.
 4. Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego treści.
 5. W zdobyciu promocji na Targach/EVENTACH/SPOTKANIACH BRANŻOWYCH może wziąć udział osoba, która odwiedziła stoisko marki CASTOR na targach oraz innych imprezach branżowych lub dniach otwartych oraz:
  • wpisali prawidłowo dane do formularza
  • zatwierdzili chęć otrzymania rabatu
 6. Wykonując prawidłowo kroki z pkt.5, klienci mogą otrzymać:
  • 15% RABATU OD STANU SUROWEGO OTWARTEGO
  • 5% rabatu na stan wykończony domu
  • ZWIEDZANIE FABRYKI W OSTRÓDZIE
  • 10% rabatu na stan surowy otwarty
  • Drugi taki sam dom 20% taniej
 7. Jeden rabat nie łączy się z innymi rabatami I JEST OGRANICZONY DO JEDNEJ UMOWY ORAZ JEDNEGO DOMU.
 8. Rabat trwa od dn. 08.03.2024 do ODWOŁANIA dla CAŁEJ POLSKI.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Nagrodzeni Uczestnicy odpowiadają za podanie danych niezbędnych do umożliwienia zrealizowania przyznanego rabatu. W szczególności Uczestnik ma obowiązek podania:
  • adresu e-mail
  • numeru telefonu
  • województwo zamieszkania
  • wyrażą zgody na politykę prywatności, newsletter, marketing bezpośredni oraz informacje handlowe.
 11. Nieudostępnienie lub podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w pkt 8 Regulaminu, powoduje utratę prawa do realizacji rabatu przez Uczestnika. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
 12. Promocja nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 13. Organizator oświadcza, iż rabaty są przekazywane, w ramach niniejszej promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. t.j. 2032 ze zm.)
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników Rabatowania jest CASTOR SP. Z O.O.
 15. Dane osobowe Uczestników promocji są przetwarzane w celu realizacji rabatu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikajacych z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f)), a jeśli Uczestnik zostanie laureatem promocji – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 16. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania rabatu.
 17. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.)