W przypadku domów o powierzchni do 35 m2, pozwolenie na budowę zazwyczaj nie jest wymagane. Jednak postawienie domu o większej powierzchni wymaga pozwolenia i przejścia przez całą procedurę związaną z budową. Ile czasu potrzeba na formalności i budowę?

Czy załatwienie formalności w Polsce jest trudne? W jakim czasie jesteśmy w stanie postawić dom?

Jak wygląda proces załatwiania formalności?

Sugerujemy , aby każdorazowo skonsultować postawienie domu z właściwym Starostwem Powiatowym.
Jednak chcąc „przybliżyć” Wam temat – opiszemy w kilku krokach jak wygląda proces załatwiania pozwolenia na budowę.
Ze względu na czasochłonny proces zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, warto rozpocząć załatwianie formalności dużo wcześniej.

1. Należy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub gdy nasza działka nie jest objęta MPZP – należy złożyć w urzędzie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ) .

Kto wydaje MPZP i WZ?
-wójt (w gminach wiejskich)
– burmistrz (w gminach miejsko-wiejskich i miejskich)
– prezydent miasta (w miastach liczących od 100 tys. mieszkańców)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy trwa zazwyczaj od 14 do 30 dni. W przypadku działki która jest objęta MPZP, trwa to znacznie szybciej.

2. Geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa – niezbędna do wykonania projektu budowlanego w Polsce. Na tę mapę architekt naniesie obrys naszego domu. Zaleca się także wykonanie badań geotechnicznych, które sprawdzą poziom wód gruntowych i nośność gruntu.

3. Gotowy projekt architektoniczno – budowlany

Wydawany jest w czterech egzemplarzach. Jeden ma zostać w urzędzie, drugi należy dostarczyć do organu nadzoru budowlanego. Pozostałe dwa egzemplarze zostają u inwestora. Jeden możemy zostawić dla siebie, a drugi udostępnić kierownikowi budowy.

4. Dostosowywanie projektu do działki.
Gotowy projekt jest dostosowywany do warunków terenowych. Jest to czas na wykonywanie ewentualnych zmian w projekcie na życzenie inwestora przez uprawnionego architekta i na sporządzanie przez architekta na aktualnej mapie projektu zagospodarowania terenu. Adaptacja projektu gotowego do działki to najważniejszy etap zmierzający do pozwolenia na budowę.

5. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów ( energii elektrycznej, gazu, wody, zapewnienia odbioru ścieków i odpadów stałych )

Architekt adaptujący przygotowuje odpowiednią dokumentację do ZUDP (Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej). Ich opinia to jeden z najważniejszych dokumentów.

6. Składanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę na formularzu urzędowym (dostępne w urzędzie lub na stronach internetowych) w terminie obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy. We wniosku należy wskazać inwestora, rodzaj inwestycji (np. dom mobilny), adres miejsca budowy oraz oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjny, numer działki).

Do wniosku o pozwolenie na budowę, należy dołączyć:

– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

– wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,

– warunki techniczne dostawy mediów

Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez starostę.
Jeśli spełnisz wszystkie powyższe wymagania, organ właściwy nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Interesuje Cię budowa domu drewnianego?
Zapoznaj się z naszą ofertą na: https://castor.net.pl/oferta/ 

Budowa domu — formalności

Załatwianie wszelkich formalności potrzebnych do budowy domu to ogromne wyzwanie, szczególnie gdy nie wie się, co dokładnie należy zrobić. Jest to jednak obowiązek wszystkich osób planujących postawić duży dom i nie ma w tym zakresie żadnych odstępstw. Dla naszych przyszłych i obecnych klientów wyjaśniamy, ile trwa pozwolenie na budowę, załatwianie wszelkich formalności oraz jak przebiega cała realizacja. Musisz mieć świadomość, że przepisy zmieniają się dość często, co wymaga od Ciebie elastyczności oraz bycia na bieżąco. Zanim przejdziesz do etapu prac na miejscu budowy, musisz przygotować się na zgromadzenie niezbędnych dokumentów, a także kupno działki. Krokiem pierwszym jest rzecz jasna zebranie funduszy na zrealizowanie planów. Następny to już dopięcie formalności w zakresie starań o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie budowy. Jak się okazuje, obecnie domy o wielkości do 70 mkw. nie muszą już uzyskać pozwolenia. Twoim obowiązkiem jest jednak zgłoszenie, że rozpoczyna się budowa domu. Formalności w tym zakresie są zatem okrojone, co znacznie ułatwia przejście przez cały proces. Jeśli jednak planujesz stawiać dom znacznie większy, pozwolenie jest konieczne.

Podstawowym źródłem wiedzy dla Ciebie zawsze będzie ustawa Prawo budowalne, jak i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że jeśli nie znajdziesz informacji tutaj, sprawdź we wspomnianym źródle lub skontaktuj się z nami. Co ważne, na początku musisz zgromadzić niezbędne dokumenty, m.in. projektu budowlanego, pozwoleń oraz zgód, a także wybrać działkę, na której rozpocznie się budowa domu. Ile trwa cały ten proces na tym etapie? To już po części zależy od Ciebie.

Budowa domu — ile trwa i jakie dokumenty są niezbędne?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, jak długo zajmuje budowa domu. Formalności, które należy załatwić, są bez wątpienia znaczne, lecz nie oznacza to, że niemożliwe do wykonania. Zatem potrzebujesz następujące dokumenty:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  • Mapę zasadniczą służącą do celów projektowych
  • Decyzję o warunkach zabudowy
  • Opinię geotechniczną (opcjonalnie, przy stawianiu domu na trudnym terenie);
  • Zezwolenie na lokalizację zjazdu, tylko gdy miejsce do zabudowy go nie posiada;
  • Profesjonalny projekt budowlany;
  • Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
  • Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy
  • Zawiadomienie o rozpoczęciu prac.

Taki komplet dokumentów pozwoli Ci na rozpoczęcie prac na własnej działce.

Kwestią, która najbardziej przeraża osoby stawiające własny lokum, jest to, ile trwa pozwolenie na budowę. Zgodnie z prawem urzędy mają aż 65 dni na odpowiedź od chwili złożenia wniosku. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu, gdy dostarczone zostaną niekompletne dokumenty. Przypilnuj zatem, aby od razu złożyć: cztery kopie projektu budowalnego, wraz z opiniami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami. Niezbędne jest załączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Potrzebna jest także decyzja o warunkach zabudowy, zaświadczenie ISZ o wpisaniu architekta do rejestru, potwierdzającego posiadanie uprawnień. Niekiedy potrzebne staje się również przedstawienie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. Tak kompletny zestaw musisz złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Po tym pozostaje Ci czekać na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Pamiętaj jednak, że tak szczegółowa dokumentacja to konieczność tylko w przypadku budowy domu powyżej 70 mkw. W innej sytuacji jedyne, co musisz załatwić, to zgłoszenie budowy. Jeśli jesteś przekonany o stawianiu domu większego, niż wspomniany metraż, koniecznie wcześnie rozpocznij starania o skompletowanie dokumentacji. Musisz wiedzieć, ze minie dużo czasu, zanim rozpoczną się pracę na Twoim terenie. Co ważne, gdy już uzyskasz zgodę, pamiętaj, by rozpocząć pracę w ciągu 3 lat. Tyle dokładnie ważne pozostaje wydane pozwolenie. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, ile trwa pozwolenie na budowę, skontaktuj się z nami.

 

Pozostałe publikacje związane z cenami i formalnościami, które mogą Cię zainteresować:

Tags: