Domy szkieletowe to jedna z nielicznych technologii, w których nawet niewielkie odstępstwo od zasad może pogorszyć jakość i trwałość domu. Konstrukcja drewnianego szkieletu domu powinna być wykonana z drewna najwyższej jakości. Najlepiej sprawdzi się iglaste, suszone komorowo, czterostronnie strugane, fazowane, o wilgotności mniejszej niż 18%. Co jeszcze musicie wiedzieć?

Przy konstruowaniu takich ścian najważniejszy jest układ warstw. Złe ich dobranie lub ułożenie w nieodpowiedniej kolejności może spowodować zawilgoceniem konstrukcji i izolacji termicznej, co w konsekwencji prowadzić może do destrukcji budynku. Zasadniczy wpływ na uzyskanie właściwego komfortu termicznego pomieszczeń ma odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie wszystkich przegród zewnętrznych.

O tym, czy dom będzie energooszczędny, decyduje współczynnik przenikania ciepła podłogi, ścian, dachu, okien i drzwi. Współczynnik ten związany jest bezpośrednio z przewodnością cieplną poszczególnych wyrobów budowlanych. Im niższa jest jego wartość, tym przegroda wykazuje lepsze właściwości izolacyjne.

Projektując dom należy wziąć pod uwagę, że powinien on mieć prostą, zwartą bryłę o jak najmniejszej powierzchni przegród zewnętrznych i załamań ścian w których mogą pojawić się mostki termiczne. Przegrody zewnętrzne pełnią bardzo ważną rolę, ale należy pamiętać, że mają one przede wszystkim charakter konstrukcyjny.

W technologii szkieletu drewnianego do konstrukcji ścian, stropu i dachu używa się drewna konstrukcyjnego, do której mocuje się poszycie z desek lub płyt drewnopochodnych. Wewnątrz konstrukcji układa się warstwę izolacji z wełny mineralnej, osłoniętą od zewnątrz wiatroizolacją, a od wewnątrz paroizolacją. Najlepsze efekty w zakresie izolacyjności cieplnej osiąga się przy pierwszych 10 cm izolacji, a w miarę powiększania grubości ocieplenia uzyskujemy coraz mniejszy efekt przyrostu oszczędności energii. Należy zatem przeliczyć koszty, które zostaną poniesione na zwiększenie grubości ocieplenia, pozwalające przyjąć uzasadnioną grubość izolacji. Ważne jest również, żeby przy konstruowaniu przegrody minimalizować wpływ mostków cieplnych, który może być znaczący w końcowej izolacyjności termicznej ściany.

Przegrody termiczne mają za zadanie ochronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewnić bezpieczeństwo i intymność. Wszystkie przegrody zewnętrzne muszą być szczelne, ponieważ w przypadku niekontrolowanego przepływu powietrza nieszczelny dom straci dużo ciepła.

Ważnym parametrem przegród zewnętrznych jest również izolacyjność akustyczna, która ma znaczny wpływ na komfort życia mieszkańców. O ile przy zastosowaniu przy izolacji materiałów włóknistych, np. wełny mineralnej, która dobrze wygłuszy ściany budynku, to strop drewniany charakteryzuje się tym, że dość łatwo przenosi dźwięki uderzeniowe.

Przegrody termiczne wpływają również na zdolność magazynowania ciepła. Akumulacja ciepła pozwala na stabilizację temperatury w pomieszczeniach i pozwala efektywnie wykorzystywać energię pochodzącą z innych źródeł ciepła niż system grzewczy.

Korzyści jakie wynikają z dobrze zaizolowanych przegród zewnętrznych są ogromne. Dotyczy to zarówno korzyści w sferze finansowej, środowiskowej, zdrowotnej i estetycznej. Zastosowanie właściwej izolacji przegród zewnętrznych oraz odpowiedni dobór stolarki okienno-drzwiowej zmieni w zasadniczy sposób mikrośrodowisko domu. Dzięki temu latem może być w domu chłodno, a zimą ciepło. Warto więc pamiętać o dobrym ociepleniu, zadbać o odpowiedni układ warstw, dobrze rozplanować i osadzić otwory okienne na elewacjach. Dom energooszczędny jest w zasięgu ręki.

Tags: