3 czerwca 2023 roku weszły w życie zmiany w prawie budowlanym, w zakresie wznoszenia budynków gospodarczych. Nowe przepisy dotyczą obiektów, których powierzchnia nie przekroczy 150 mkw. Dzięki zmianom, właściciele nieruchomości będą mogli postawić na nich określony budynek gospodarczy bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Czego dokładnie dotyczą zmiany i co należy wiedzieć przed postawieniem zabudowania? Wyjaśniamy poniżej.

 

Zmiany w prawie budowlanym

Wprowadzone zmiany w prawie budowlanym miały na celu umożliwienie inwestorom stawianie silosów oraz budynków gospodarczych, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Zostały one opublikowane 19 maja w Dzienniku Ustaw, a to oznacza, że od 3 czerwca 2023 r. inwestorzy budynków gospodarczych do 150 mkw mogą je budować bez stosowania jakichkolwiek procedur. Jest to efekt wprowadzenia zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Prawo budowlane. Inwestor nie tylko nie będzie musiał uzyskiwać pozwoleń czy dokonywać zgłoszenia, ale też urząd nie będzie dokonywał prewencyjnej kontroli w zakresie powierzchni parametrów czy faktycznego przeznaczenia obiektu.

Jakie budynki nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę?

W zależności od parametrów obiektu, może nie być wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, ale konieczne może być dokonanie zgłoszenia budowy. Dotyczy to:

  • silosów naziemnych przeznaczonych na materiały sypkie o pojemności do 250 m sześciennych i o wysokości nie większej niż 15 m,
  • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, postawionych z myślą o produkcji rolnej, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m. Ważne, by ich obszar oddziaływania mieścił się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę i bez konieczności dokonywania zgłoszenia można postawić w sytuacji, gdy inwestycja dotyczy:

  • parterowych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, wybudowanych z myślą o produkcji rolnej, o powierzchni zabudowy do 150 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m. Tu również ważne jest zadbanie o to, by obszar oddziaływania mieścił się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

 

 

Część osób zastanawia się zapewne, co należy rozumieć pod produkcją rolną. Definicję produkcji rolnej można znaleźć w różnego rodzaju ustawach, aczkolwiek tłumaczenie jest dość szerokie. Prawdopodobnie pod pojęcie to można będzie nawet podciągnąć uprawianie warzyw w ogrodzie. Warto jednak pamiętać, że w niejasnych sytuacjach obiektem może zainteresować się nadzór budowlany i wymagać złożenia wyjaśnień w tym zakresie.

A co kryje się pod pojęciem budynek gospodarczy?

Definicję budynku gospodarczego przedstawia Rozporządzenie MInistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pod pojęciem tym należy rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Zgodnie z przytoczoną definicją, główną funkcją budynku gospodarczego jest magazynowanie, aczkolwiek w rzeczywistości obiekt ten może spełniać również inne funkcje. W związku z tym, że przepisy dopiero zaczynają obowiązywać, należy mieć na względzie, że nie wiadomo jak nadzór budowlany potraktuje wspomnianą lukę.

Pozostałe publikacje związane z cenami i formalnościami, które mogą Cię zainteresować: